OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH & ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW

NASZA OFERTA

Ochrona danych osobowych

RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dotyczy każdego podmiotu, który w swojej działalności przetwarza dane osobowe.

Firmy prywatne, nawet te najmniejsze, jednostki samorządowe (szkoły, przedszkola, biblioteki), spółdzielnie mieszkaniowe czy nadleśnictwa  powinny zadbać o wdrożenie RODO korzystając z pomocy wyspecjalizowanej firmy.

ODO&ARCHIV Radosław Knop proponuje dla Państwa swoją usługi szkoleniowe, wdrożenia dokumentacji, a także usługę outsourcingu Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO).

 

Decydując się na nasze usługi zyskujecie Państwo:

Ograniczenie kosztów - outsourcing usług IODO jest korzystniejszy finansowo niż przeszkolenie i powierzenie tych obowiązków własnemu pracownikowi

Oszczędność czasu - my dbamy o to, by wszystkie nasze czynności były zgodne ze zmieniającymi się przepisami z zakresu ochrony danych osobowych

Profesjonalizm - usługę wykonuje zespół fachowców mających odpowiednie kwalifikacje, w tym ukończone studia podyplomowe na kierunku Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Wsparcie - doradzimy w każdym aspekcie związanym z przetwarzaniem danych i pomożemy w ich ochronie

Większe możliwości - należyta ochrona danych osobowych stwarza możliwość zwiększonego zaufania do Państwa firmy/jednostki u obecnych i przyszłych kontrahentów

Minimalizacja kontroli - decydując się na outsourcing Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO) możecie Państwo znacznie zminimalizować ryzyko kontroli organu odpowiedzialnego za ten aspekt (Urząd Ochrony Danych Osobowych)

 

W ramach pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych zrealizujemy dla Państwa następujące czynności:

* Przeprowadzimy audyt firmy lub jednostki pod kątem przetwarzania danych osobowych, a także audyt systemów informatycznych
* Przygotujemy i wprowadzimy do stosowania procedury dotyczące przetwarzania danych osobowych zgodne z RODO
* Opracujemy i wdrożymy wewnętrzną politykę ochrony danych osobowych i inną wymaganą przepisami prawa dokumentację
* Prowadzić będziemy rejestr czynności przetwarzania danych osobowych
* Zadbamy o spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osób, których dane dotyczą
* Przeprowadzimy szkolenia dla obecnych i nowo zatrudnionych pracowników oraz poprowadzimy ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w Państwa firmie lub jednostce
* Będziemy czuwać nad przestrzeganiem zasad prawidłowej ochrony danych osobowych, a w przypadku ich naruszenia podejmiemy działania zmierzające do wyeliminowania wszelkich tego typu zdarzeń i incydentów

 

 

secretcats.pl - tworzenie stron internetowych